Begin deze maand verscheen er in de Waalse krant l'Avenir een opmerkelijk artikel met een interview met Jean Christophe Parent, algemeen directeur van Walibi Belgium. En daarin worden toch wel enkele opvallende zaken verteld.

Een kleine samenvatting:

* Qua concurrentie herkent het park vooral Plopsaland De Panne, met 1.200.000 bezoekers per jaar en Pairi Daiza met 1.700.000 bezoekers per jaar.
* Walibi aanziet deze concurrentie niet als een soort van wedstrijd. Twinting jaar geleden waren ze bijna de enige speler op de markt, maar wordt er tegenwordig een steeds breder publiek aangetrokken en is er ook meer keuze binnen de sector, waardoor ook Walibi zijn eigen 'DNA' en strategisch denken moet bijstellen.
* Als Walibi naar het buitenland en de concurrentie kijkt, denkt men vooral aan parken zoals Disneyland Parijs of Europa Park. Parken waar men ook denkt aan verblijf én met een veel groter budget dan Walibi. Hun doel en opzet mag dan niet hetzelfde zijn, daar waar men in Walibi vooral mikt op dagtoerisme, maar dat betekent niet dat Walibi geen inspanningen moet doen. Pulsar heeft het park in staat gesteld om de kwaliteit van het park te verhogen en meer kwaliteit te bieden aan een publiek dat steeds veeleisender wordt.
* Walibi Belgium merkt een groeiend aantal bezoekers in Noord - Frankrijk, regio Lille. Momenteel maakt het Noord-Franse publiek ongeveer 20% uit van de bezoekers binnen Walibi. Walibi Belgium maakt dan ook reclame in deze regio en heeft de marketing naar Noord-Frankrijk dit jaar ook versterkt. Anderzijds merkt men ook een stevige concurrentie vanuit Nederland, met de Efteling die zich nu ook meer en meer op Franstalige bezoekers richt. Daarom dat het park zich ook aangemoedigd voelt om meer reclame te maken in het zuiden van Nederland.
* Walibi ziet ook dat, om staande te blijven binnen de kleine wereld van de pretparken, het essentiëel is om alle beweging binnen de pretparkwereld te blijven volgen en mee te blijven. Niet alleen doormiddel van nieuwe attracties, maar ook doormiddel van totaalbeleving.

Walibi Belgium heeft dus begrepen dat om meer en nieuwe bezoekers te lokken, er nood is aan vernieuwing. Daarom kondigt Jean Christophe Parent grote en ingrijpende vernieuwingen aan in Walibi Belgium, die van start zullen gaan in 2018. Volgens hem zal 2018 een zeer mooi jaar worden voor Walibi, omwille van een grondige herconfiguratie van het park. Meer kan de man niet vertellen, omdat er nog de nodige vergunningen moeten verkregen worden. Vast staat wel dat deze hervorming een investeringsportefeuille zal meebrengen van tientallen miljoenen euro's.

Met een quote van Jean Christiophe Parent: " Binnen vijf jaar zal ongeveer 70% van het park grondig veranderd zijn. De bezoeker die gedurende zijn jeugd al een bezoek heeft gebracht aan Walibi, zal wanneer hij met zijn kinderen het park opnieuw bezoekt een volledig nieuw product aangeboden krijgen."

Bron: l'Avenir - http://www.lavenir.net/cnt/dmf201703...a-metamorphose